Opdrachten
Ter Laak Care & Cure Consultancy houdt zich onder meer bezig met de volgende opdrachten. Wilt u meer informatie ontvangen over deze of andere onderwerpen, neem dan contact op met Tamara ter Laak.
  • Communicatie met apothekers gericht op het afsluiten van contracten en promotieactiviteiten in opdracht van de Coöperatie van apothekers.

  • Field research naar sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in de samenwerking tussen farmaceut en zorgverzekeraars.

  • Het kostendekkend maken van een programma voor reïntegratie, dagbesteding en sociale activering, gericht op het herstel van mensen met burn-out en psychosociale problemen.

  • Bemiddeling en advies in onderhandelingen tussen huisartsen en zorgverzekeraars.

  • Het geven van informatieve workshops en presentaties voor zorgverleners in relatie tot nascholing.